thoughts

Konstnärlig fundering


Jag tänker på konst som kommunikation. Ett konstverk är ett direkttåg till betraktarens djupa, intuitiva inre. För att uppleva ett konstverk sträcker vi oss spontant inåt. Att se ytan med våra ögon är inte tillräckligt. Även då ytan är spännande med sina kontraster, djup och motiv, är det ändå det som sker inom oss när vi betraktar den som är av verkligt intresse. När vi betraktar konst som resonerar med vår egen historia och upplevelse känner vi oss berörda.


Jag tror att det är våra egna känslor (inte konstnärens) som berör oss. Konsten är språngbrädan till kontakten med dem. Man kan säga att konst, alla konstformer, är en spegel vari vi  betraktar oss själva. I mitt arbete söker jag efter skönhet, sanning, mening och nyfikenhet. Jag vill hålla upp speglar där jag och andra kan se dessa fina kvaliteter i oss själv.

Jag har en längtan och intention att arbeta med fler sidor av livet, förlust, längtan, ensamhet, det fula och nakna. Det ser jag fram emot men har inte kommit dit ännu.

Thoughts about art


I think of art as a way of communication. An artwork leads the recipient to his/her own deep intuitive self. To expirience art we spontaneoulsy reach inside our selfes. To look at the surface is just not enough, even though it may be compelling with its colors, contrasts and motives. It is what happens inside us, as viewers, that is of real interest. When we expirience art that resonates with our own history and experience, we feel moved, touched, stirred, even provoked.


I believe it is those emotions and memorys that actually gets to us, not the art in it self. I would like to say that art (all artforms) are mirrors that relects our own selfs. 

In my work I seek for beauty, truth, pupose and curiosity. I would like to hold up mirrors where we can see these qualities in us, without denying the opposite sides. I mean to explore the other sides of life as well but it just doest happen despite my intetions so far. I long to work with loss, decay, dirt, despair, lonelyness. So I ghuess it will happen.